E-İhracat Kargo Yönetimi Nasıl Yapılır?

Eylül 2, 2022
Posted in Genel
Eylül 2, 2022 Globizi

E-İhracat Kargo Yönetimi Nasıl Yapılır?

E-ihracat yapmak isteyen firmalar için süreç yönetimi kritik önem taşır. Çünkü uluslararası kargolama sürecinde ilk çıkış anından teslime kadar birçok risk söz konusudur. Bu risk alanlarına hakim olunması, süreç boyunca müşteri iletişiminin sağlanması, çalışılan kargo firmalarının hizmet alanları gibi konular, e-ihracat kargo sürecine yön verir. Bu sürecin eksiksiz biçimde yönetilmesi için firmaların, uluslararası kargolama süreçlerinin niteliğine ve hizmet firmalarının sunduğu imkanlara hakim olması önemlidir.

E-ihracat Kargo Süreci

E-ihracat kargo süreci yurt dışı satışı yapan firmaların ürün gönderimi için yürüttüğü teslim sürecinin adıdır. Bu teslim sırasında ürünün alıcıya gönderilmesi, gönderinin takibi, teslimin onayı ve geri dönüş planı ardışık olarak düzenlenir.

e-ihracat-kargo-teslim-yontemleri

Sürecin hayata geçişinde kritik rol oynayan e-ihracat kargo firmaları ve sundukları hizmetler; ihracat yapan firmalar için önemlidir. Bu hizmetlerin içerikleri ve kategorilerine hakim olan firmalar, uluslararası ürün teslimlerini daha verimli şekilde yönetebilir.

E-ihracat Kargo Teslim Yöntemleri

Uluslararası ürün gönderimi yapan firmalar için e-ihracat kargo yöntemlerinin ve hangi koşullara bağlı olduklarının bilinmesi gerekir. Bu sayede firma yönetimi, hangi kategoride hizmet alması gerektiğini ve teslim bölgesine uygun teslim yöntemini seçebilir.

FOB, CIF, EXW gibi sayısız türü olan e-ihracat kargo teslim yöntemleri ve hizmetlerin içeriği, e-ihracat kargo ihtiyacı olan firmalar açısından dikkatle incelenmelidir.

FOB (Free on Board) Nedir?

FOB (Free on Board) satıcı ve teslim firmaları arasında uluslararası teslim için kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntemde deniz yolu taşımacılığı tercih edilir. Taraflar arası anlaşmaya göre sigorta sözleşmesi zorunluluğu bulunmaz. Aynı zamanda malların güverteye dek sorumluluk ve vergi yükümlülüğü satıcıya aittir.

CIF (Cost Insurance and Freight) Nedir?

Uluslararası ürün gönderimi yapan firmalar için hizmet sunan e-ihracat kargo firmaları birbirinden farklı ulaşım aracı ve yöntem kullanır. Bunlar arasında yer alan CIF (Cost Insurance and Freight) deniz yolu taşımacılığına ait bir yöntemdir.

Satıcılar gemi acentalarıyla anlaşma yapar ve teslim tarihinin satıcıya aralıklı tarih şeklinde belirtilmesi gerekir. Navlun bedelleri dahil yüklenme sonrası tüm giderler alıcı sorumluluğundadır.

FOB ve CIF Teslim Arasındaki Farklar Nelerdir?

FOB ve CIF uluslararası ticari faaliyetler sırasında en sık kullanılan e-ihracat kargo teslim yöntemlerinden ikisidir. FOB ve CIF teslim arasında en temel farklar şunlardır;

  • FOB’a göre konteyner rezervesi için sorumluluk alıcıdayken, CIF için sorumluluk satıcıya aittir.
  • FOB teslimde alıcı veya satıcı nakliye sigortası yapmak zorunda değildir. Ancak CIF teslimde minimum tutarda bile olsa satıcının nakliye sigortası yapma zorunluluğu bulunur.
  • FOB’da yükleme ve boşaltma limanı arasındaki navlunu alıcı öderken, CIF’de yükleme ve boşaltma limanı arasındaki navlunu satıcı öder.

EXW (Ex Works) Nedir?

EXW (Ex Works) yurt dışı satışı gerçekleştiren firmalar için önemli kargo yöntemlerinden biridir. Malların teslim tarihinin, üreticiler tarafından tayin edilebildiği bu yöntem özellikle müşterilere karşı olumlu bir hizmet avantajı sağlar. Yani firmalar, bu yöntemi tercih ettikleri takdirde müşterilerine olası teslim tarihleriyle ilgili ön bilgi vererek hizmet avantajı sunabilir.

FCA (Free Carrier) Nedir?

FCA (Free Carrier) kargo yöntemi gümrük ve işlem giderleri için sorumluluğun satıcı firmada olduğu yöntemlerden biridir. İhraççı firmalar ürünlerin izin ve belgeleme süreçlerinde doğan kalem giderlerinden de sorumludur. Hava, kara ve demir yolu kullanılarak yapılabilen bu e-ihracat kargo hizmetine göre, sigorta yapma zorunluluğu söz konusu değildir.

CPT (Carriage Paid To) Nedir?

E-ihracat kargo hizmetlerinden faydalanmak isteyen firmalar için yöntemlere hakim olmak, tercih sürecinde avantaj sağlar. Çünkü her yöntemin niteliği ve kapsamı birbirinden farklıdır. CPT (Carriage Paid To) de bu yöntemler arasında yer alır ve hava, kara, demir yolu taşımacılığı vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Satıcı firmalar ürün teslim bölgesine dek gereken tüm navlun işlemlerinden, bu işlemlerin sebep olduğu giderlerden sorumludur. Aynı zamanda ilk taşıyıcının ürünleri teslim alması sonrasında navlun harici masraflar için alıcı sorumlu olur.

CIP (Carriage And Insured Paid To) Nedir?

Satıcı firmaların, satışı gerçekleşen ürünler için sözleşme yaparak alıcıyla birlikte gönderim yapmasını sağlayan yöntem CIP (Carriage And Insured Paid To) yöntemidir. Bu yönteme göre belirlenen teslim noktasına kadar alıcıyla birlikte gönderimi sağlanan ürünler için bir taşıyıcı firmayla sözleşme yapılır. Navlun bedeli ve sigorta primi, satıcı firma sorumluluğundadır. Bu yöntem, e-ihracat kargo teslim yöntemleri arasında en dar kapsama sahip sigorta türlerinden birini içerir.

DAT (Delivered At Terminal) Nedir?

Terminaller aracılığıyla ürünlerin teslimini öngören kargolama yöntemi DAT (Delivered At Terminal) olarak adlandırılır. Bu sisteme göre satış sonrası tarafların ortak olarak belirlediği alanlara, alıcının sorumluluğundaki giderlerle teslim yapılır. Ülkeler arası kargolamaya ait belge giderleri satıcı tarafından karşılanır. Ürünlerin yola çıkışından itibaren tüm sigorta ve zarar riski ödemelerinden ise alıcı sorumludur.

DAP (Delivered At Place) Nedir?

Satıcıların ürün satışı sonrası teslim için sorumluluk aldığı, ancak boşaltma işlemlerinden sorumlu olmadığı teslim türü DAP (Delivered At Place)’tır. Bu yönteme göre satıcı firmalar taşıyıcı ile sözleşme yaparak ürün gönderimi için gereken belgelerin ve emirlerin tamamlanmasını sağlar. E-ihracat kargo yöntemlerinden biri olarak boşaltma işlemlerinin sorumluluğunu ortadan kaldıran bu sistem, genellikle ham madde sektöründe tercih edilir.

DDP (Delivered Duty Paid) Nedir?

Satıcıların belgeleme işlemlerini kendi ülkesi sınırlarında üstlenmesi DDP (Delivered Duty Paid) sistemiyle mümkündür. Bu sisteme göre satışı yapılan ürünlerin gönderimi için gereken evrak tamamlanma süreci, satıcının kendi ülkesine ait sorumluluk alanında kalır. Varış bölgesindeki belgelendirme ve teslim alma sürecinden alıcı sorumludur. Taşıyıcı gönderiye ait sözleşmeyi satıcı firmayla yapar.

FAS (Free Alongside Ship) Nedir?

Deniz yolu taşımacılığına ait FAS (Free Alongside Ship) kargolama yönteminde, satıcılar ürünler için belirlenen limanda, ürünlerin yük gemisine kadar tesliminden sorumludur. E-ihracat kargo teslim yöntemleri içinde sıklıkla tercih edilen FAS, ürünlerin gemiye tesliminden sonraki sorumluluğu alıcıya bırakır. Ayrıca bu sisteme göre satıcı firmaların, alıcı veya ürünler için herhangi bir sigorta zorunluluğu bulunmaz.

CFR (Cost And Freight) Nedir?

Varış limanı olarak belirlenen alana kadar ürün teslimini ve taşıma sözleşmesi sorumluluğunu satıcıya yükleyen sistem CFR (Cost And Freight) yöntemidir. Bu yöntemde satıcı firmaların e-ihracat kargo kapsamında sigorta zorunluluğu yoktur. Ürünlerin gemi güvertesine varışıyla birlikte, navlun bedeli haricindeki tüm risk ve giderler için alıcı sorumlu tutulur.

E-ihracatta Gümrüksüz Kargo Gönderimi

E-ihracat kargo yönetiminde avantajlı sistem seçimi için ihracat süreçlerinin kategorilerini bilmek oldukça önemlidir. Çünkü belirli nicel değerlerin altında kalan gönderiler mikro ihracat sınıfına girer. Bu durumda gümrüksüz (gümrük masrafı ve sorumluluğu olmayan) kargo gönderimi mümkün olur.

300 kilonun altındaki ve 15.000 euro değerinden az satışa sunulan ürünler için mikro ihracat yapılabilir. Bu sayede maliyet avantajı elde edilerek e-ihracat kargo sürecinde kazançlı bir döngü oluşturulabilir. 

E-ihracat Kargo Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

E-ihracat kargo yapmak isteyen firmalar için kullanılan yaygın formüllerden biri desi cinsinden hesaplamadır. Bu hesaplamada ürünlerin desi değerleri baz alınır ve hacim ağırlığı ile birlikte fiyatlama belirlenir. 

E-ihracat kargo fiyatları;

Paketin Eni x Paketin Boyu x Paketin Yüksekliği / 5000 

formülü ile hesaplanır. 

E-ihracat kargo yapan firmaların formüle, gönderi için belirlenen ülke mesafesini de dahil etmesi gerekir. 

E-ihracat Kargo Hizmeti Veren Kargo Şirketleri

E-ihracat sürecini verimli şekilde yönetmek isteyen firmaların, uluslararası gönderiler için profesyonel hizmet almaları gerekir. Bu alanda hizmet veren DHL, FedEx, TNT, Aramex, PTT gibi şirketler, ekspres gönderim avantajı sunar. Bu sayede satıcı firmalar için müşterilerine kısa sürede güvenilir teslimat profili sunulur. 

E-İhracat İçin Kargo Şirketi Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler 

E-ihracat kargo hizmetini gerçekleştiren firmaları tercih ederken, dikkate alınması gereken kritik unsurlar söz konusudur. Bu konularda titiz davranan satıcılar hem ürünlerin güvenliği hem de firmalarının güvenilirliği açısından avantaj sağlar.

E-ihracat kargo şirketi seçerken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

  • Temsil belgelerinin ve ihracat formu evraklarının eksiksiz olması
  • Gümrüksüz gönderi hizmetini sunan firmaların tercih edilmesi
  • Kargolama yöntemlerinin tercihinde ara giderlerin sorumluluğuna bakılması
  • Desi değerlemeleri avantaj sunan firmaların tercih edilmesi
  • Uluslararası standartlara uygunluğu tescilli firmalarla çalışılması

Satış sonrası gönderi sürecinin yönetilmesi, müşterilere karşı sorumluluklar kapsamındadır. Bu durumda satış firmalarının e-ihracat kargo firmalarıyla çalışırken titiz davranması, standartlara uygun hizmet içeriği sunan markaları tercih etmesi gerekir.

Çalışma Koşulları

Uluslararası kargo firmalarının çalışma koşulları, satıcı firmaların çalışma prensipleriyle örtüşmelidir. Kabul edilmesi mümkün olmayan şartlarda ürün gönderimi yapan veya uluslararası standartlara uygun çalışma düzeni edinmemiş firmalar, satıcı firmaların zararına sebep olabilir. Bu nedenle ihraççı firmalar için kargo şirketlerinin çalışma koşulları yakından incelenmelidir.

Kapıda Ödeme Opsiyonu

Özellikle e-ticaret firmaları için satış sırasında kapıda ödeme avantajı sunmak, potansiyel müşteri oranını artırır. Ancak bu hizmeti sunabilmeleri için teslimle görevli kargo şirketinin de bu hizmeti sunması gerekir. İhracat yapan firmalar tercih sırasında kapıda ödeme opsiyonu sunan e-ihracat kargo şirketlerini öncelikli konumda değerlendirmelidir.

Adresten Alım Zamanları

E-ihracat kargo firmaları arasında son dönemde giderek yaygınlaşan hizmetlerden biri adresten teslim almadır. Bu hizmet özellikle ihracat satışı yapan firmaların zaman avantajı elde etmesini sağlar. Pratik hizmetler arasında değerlendirilen adresten teslim alma, zamanlama açısından kritiktir. Şirketlerin çalışma ve teslim saatlerine uygun şekilde adresten teslim alma hizmeti sunan kargo firmaları öncelikli konumda yer almalıdır. 

Teslimat Zamanları

Uluslararası ürün teslimi söz konusu olduğunda satış firmaları için müşterilerine bir teslim tarihi sunmak önemlidir. Özellikle aralıklı tarih avantajını elde etmek isteyen firmalar, e-ihracat kargo firmalarının teslimat zamanlarından haberdar olmalıdır. Bu durum kendi müşterilerine de doğru bilgi akışı yapabilmelerini sağlar ve güvenilirliklerini destekler.

E-ihracat Kargo Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

E-ihracat kargo süreçleri her firma için kritik yönetim alanlarından biridir. Çünkü ürünlerin güvenli ve teslim tarihlerine uygun şekilde gönderilmesi firma sorumluluğundadır. Müşterilerine karşı güvenilir profilini korumak isteyen şirketler, hizmet alacakları firmaları seçerken dikkatli olmalıdır. Aynı durum e-ihracat pazaryeri yönetimi ve destek süreçleri için de geçerlidir.

Globizi iş birliği firmanız için e-ihracat pazaryeri yönetiminde profesyonel destek avantajı sağlar. Uluslararası satışlarınızın artışı için nitelikli bir yönetim hizmeti almanızı sağlayan Globizi, ürünlerinizin listelenme işleminden güncel analizlere dek sayısız hizmeti bir arada sunar.

Siz de kazançlı bir e-ihracat döngüsü oluşturmak ve e-ihracat pazaryerlerinde markalaşma adımlarınızı hızlandırmak için vakit kaybetmeden Globizi’yle iletişime geçin!