E-İhracat Nedir? Ve E-İhracat Nasıl Yapılır?

Mayıs 13, 2022
Posted in Genel
Mayıs 13, 2022 Globizi

E-İhracat Nedir? Ve E-İhracat Nasıl Yapılır?

Ticaretin teknolojiyle harmanlandığı dönüşümler son yıllarda hızını artırarak devam ediyor. Geleneksel ticari faaliyetler artık yerini online alım-satım ortamlarına ve sanal pazarlara bırakırken, bu dönüşüm ulusal ticaretle sınırlı değil.

Küresel iletişimin ticaretteki yansıması ülkeler arasındaki sınırları kaldırmış ve uluslararası alım-satım faaliyetlerini hızlandırmıştır. Böylece ticaret firmaları için ihracat hamleleri geçmiş yöntemlerden farklı olarak e-ihracat kavramıyla yeniden şekillenmiştir. “E-ihracat nedir, e-ihracat yapmak isteyenlerin bilmesi gereken en temel bilgiler nelerdir?” sizin için yazımızda derledik.

E-İhracat Nedir?

E-ihracat; firmaların uluslararası online satış platformları aracılığıyla son alıcıya ya da diğer firmalara ulaşabildiği, ürün listeleme veya tedarik yoluyla yurt dışına satış yapabildiği ihracat türünün adıdır.

İhracat, ticari firmalar için kazanç ve prestij bakımından oldukça önemlidir. Yüksek bütçeli ve sermayeli şirket yönetimlerinin tekelinden çıkan ihracat kavramı, üreticiler ve orta-büyük işletmeler için de mümkün hale gelmiştir.

Günümüzde, yurt dışındaki alıcı kitlesine doğru şekilde ulaşmak ve satış yapmak için pazaryerleri e-ihracatın ana unsurları arasında yer alır. E-ihracat yapabilmek için satış yaptığınız pazaryerini tanımak ve dijital pazarlama yöntemlerine hâkim olmak gerekir. İhracata yönelik devlet destekleri ve doğru dijital pazarlama stratejilerini kullanarak, yerli üretim yapan işletmelerin kârlı bir şekilde e-ihracat yapabilmesi mümkündür.

E-İhracat Avantajları Nelerdir?

E-ihracat yaparken satıcıların elde ettiği en mühim avantajların başında prosedür yükünün azalması gelir. Geleneksel ihracat işlemlerinde var olan prosedür ve sorumluluk yükü; e-ticaret firmaları için yurt dışı satışlarında daha hafif bir şablona sahiptir. Örneğin; klasik ihracat işlemlerinde gerekli olan standart gümrük beyannamesi yerine geçen Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) e-ihracat firması yerine lisanslı kargo firması tarafından düzenlenir. Geleneksel ihracatın aksine e-ihracat işlemlerinde gümrük müşaviri gereği yoktur ve B2C gümrükleme vergisi muafiyeti mevcuttur. Özellikle uluslararası sanal pazarlarda ürün listeleme veya firma aracılığıyla yapılan ihracat girişimlerinde bu sorumluluk kapsamı daha da daralır.

Uluslararası ticari faaliyetleri desteklemek amacıyla devletler tarafından sağlanan avantajlar da bulunur. Bu prosedür daralması ve e-ihracat teşvikleri ulusal ihracatın desteklenmesi açısından artarak devam etmekte ve satıcılar için kolaylık sağlamaktadır. Alibaba platformlarının abonelikleri için verilen teşvikler, reklam ve tanıtım destekleri, marka bilinirliği artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık programları bunlardan bazılarıdır. Yazımızın ilerleyen bölümlerinde bu desteklerle ilgili daha fazla detaya ulaşacaksınız.

İhracatın kazanç paritesi döviz bazlı olduğundan kar oranı yüksektir. Döviz bazında azalan maliyet unsurları, e-ihracatın karlılığını artırabilir. Ülkeler arasındaki kur değerlerinin farklılık göstermesi, alım-satım işlemlerindeki kazanç oranını doğrudan etkiler. Bu sayede bir firma için ulusal satış ağının getirdiği kazanç yüzdesi, e-ihracat hamlesiyle ve kur farkı etkisiyle katlanarak artabilir.

Aynı zamanda e-ihracat ürünleri için uygulanan KDV muafiyeti ile KDV iadesi alınabilir. Yalnızca maddi anlamda değil; zaman yönetimi açısından sağlanan maksimum verim e-ihracat avantajları arasında yer alır.

E-ihracat ile ürünlerinizi, satış yaptığınız online pazaryerlerinde hızlı bir şekilde listeleyebilirsiniz. Böylece 7/24 satış yapıp, ürünlerinizi alıcılara tanıtabilirsiniz. E-ihracat, reklam yönetimi konusunda da zamandan kazanmanızı sağlar. Dijital pazarlama araçları ve pazaryerlerinin reklam panelleri aracılığı ile kısa sürede reklam verip, ürünlerinizi potansiyel müşterilere tanıtabilirsiniz.

Özetle, e-ihracatın avantajları şöyle sıralanabilir:

 • Prosedür yükünün azalması
 • E-ihracat teşviklerinin artması ve desteklenmesi
 • Hızlı ürün listeme ve reklam yöntemleriyle zaman yönetimi ile yüksek verim potansiyeli

B2B E-İhracatın Avantajları

B2B e-ihracatın avantajları şöyle sıralanabilir:

 • Ürün özelleştirme olanağı (Private Label, White Label)
 • Toptan ticaret dolayısıyla maliyet avantajı
 • Fuar katılım gerekliliğinin ve dolayısıyla fuar maliyetinin olmaması
 • Üretim kadarının satılabilmesi sayesinde sıfır stok maliyeti
 • Düşük termin (tedarik) süresi

B2C E-İhracatın Avantajları

B2C e-ihracatın avantajları şöyle sıralanabilir:

 • Perakende satış üzerinden yüksek kâr olanağı
 • Geniş müşteri çeşitliliği ile daha fazla müşteriye ulaşma fırsatı
 • Marka bilinirliğini artırma imkanı

E-İhracat Prosedürleri ve Gerekli Evraklar

E-ihracat prosedürleri ve gerektirdiği evraklar klasik ihracata kıyasla zaman ve maliyet açısından daha avantajlıdır. Öncelikli olarak Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) işlemlerinin tamamlanması gerekir. ETGB (300 kg ve 15,000 Euro’nun altında kalan gönderiler için) yurtdışı ürün alım ve gönderimi için bir gümrük beyannamesi olup dijital ortamda yetkili taşıyıcı firmaları tarafından hazırlanır.

ETGB hazırlanması için taşıyıcı firmalar şu evrakları talep eder:

 • İhracat bilgi formu
 • Dolaylı temsil yetki belgesi (İmza sirküleri fotokopisi ile)
 • Türkçe ve İngilizce fatura nüshaları
 • Çeki listesi

Ardından gelen e-ihracat faturası hazırlama süreci yazımızın bir sonraki bölümünde anlatılmıştır.

E-İhracat Faturası Nasıl Hazırlanır?

Yurt dışı satışı yaparak ihracat faaliyeti yürütmek isteyen kişi ve şirketler için fatura zorunluluğu bulunur. Aynı zorunluluk mikro ihracat adıyla anılan e-ihracat işlemleri için de geçerlidir.

Eğer profesyonel bir finans yönetim şirketinden ya da SMM’den hizmet almıyorsanız ya da aldığınız hizmeti denetlemek, yapılan işlemleri kontrol etmek veya faturalarınızı kendi bünyenizde düzenlemek istiyorsanız e-ihracat faturalarının zorunlu alanlarını bilmeniz önemlidir.

E-İhracat Faturası Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

E-ihracat faaliyetleri için kesilen faturalarda doldurulması gereken zorunlu alanlar bulunur. Fiziki ya da e-Arşiv fatura fark etmeksizin faturanızdaki zorunlu alanlara özen göstermeniz gerekir.

E-ihracat faturalarında;

 • Gönderici firma adı,
 • Gönderici firmanın adresi,
 • Gönderici firmanın vergi numarası,
 • Alıcı adı,
 • Alıcının vergi numarası (bireysel alıcılarda kimlik bilgileri),
 • İmza ve kaşe,
 • Fatura tipi,
 • Satılan ürün hakkında bilgiler,
 • Ödeme bilgileri gibi beyanların bulunması mecburidir.

Ayrıca sisteme entegre edilen imza veya kaşe olsa dahi fiziki fatura üzerinde ıslak imza ve kaşe bulundurulması gerekir. Ürünlerin menşei ve ülke isimleriyle birlikte kullanılan ibarelerin özel isimler harici Türkçe karşılıklarının yazılması da zorunludur.

E-İhracat Hakkında Bilinmesi Gerekenler

E-ihracatın nasıl yapıldığından önce e-ihracata dair bilinmesi gerekenler hakkında araştırma yapılmalıdır. Çünkü ihracat faaliyetlerini yürütürken pazaryerlerine ve uluslararası ticaretin gerekliliklerine hâkim olmak, kârlılığı ve faaliyet sürdürülebilirliğini doğrudan etkiler.

Öncelikle e-ihracat yapmak için vergi mükellefi olmak şarttır. Şahıslar mikro ihracat faaliyetleri için şahıs şirketi kurmalıdır. Şirketler doğrudan e-ihracata adım atabilir.

Firmalar e-ihracat faaliyetlerini yürütürken satış işlemlerini B2B ve B2C olmak üzere iki şekilde gerçekleştirir.

Firmadan tüketiciye yani B2C olarak satış yapmak isteyen kişilerin Amazon, Hepsiglobal, Etsy, eBay, AliExpress ve Joom gibi dünya devi online pazaryerlerinde ürün listelemesi yaparak e-ihracata başlaması mümkündür.

Alıcı ve tedarikçilerin e-ihracat faaliyetlerini yerine getirdikleri B2B online pazaryerleri, firmalar arası e-ticaretin gelişmesini sağlayan en önemli araçtır. Özellikle Alibaba, WLW, Europages, Tradekey B2B satışlar için en uygun pazaryerlerinin başında gelir. Hedef kitlesi daha dar olan B2B satışların işlem hacmi ise daha yüksektir.

E-ihracata dair göz önünde bulundurmanız gereken detaylar arasında en hassas noktalardan biri de lojistik firması seçimidir. Uluslararası teslimat ağınızda güvenilir bir zincir oluşturmak alıcılarınızın size olan güvenini artırır. Bu sebeple pazaryeri araştırmanız ve ürün listelemede sağlam bir zemin oluşturmanızın ardından lojistik faaliyetlerinizin garantörü olabilecek profesyonel lojistik firmalarıyla çalışmanız gerekir.

Klasik İhracat ve E-İhracat Arasındaki Farklar Nelerdir?

Geleneksel ticaret faaliyetleri hem ulusal hem de uluslararası anlamda yerini online alışveriş imkanlarına ve e-ticaret yatırımlarına bırakmıştır. Bu eğilimde günümüzün teknolojik gelişmeleri ve küresel iletişimin rolü büyüktür. Bu dönüşüm düşünüldüğünde klasik ihracat ve e-ihracat arasında hızlı bir yer değişikliği meydana gelmiştir.

Klasik ihracat ve e-ihracat arasındaki farklardan ilki hacimdir. E-ihracat, görece düşük hacimlerle çalışan mikro işletmelerin de ihracatçı olabilmesine olanak sağlar.

E-ihracatın klasik ihracattan ayrıldığı bir başka fark ise; klasik ihracat için gerekli prosedür ve yükümlülüklerin, e-ihracat faaliyetlerinde daha dar kapsamlı olmasıdır. Örneğin klasik ihracatta ürün bazlı belgelemeler daha detaylı bilgiler içerme yükümlülüğüne sahipken; e-ihracat belgeleri koşullarında çoğu ürün için yalnızca CE sertifikası sunmak yeterlidir.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle Alibaba gibi pazaryerlerinde e-ihracat yapmak oldukça kolay bir hal almıştır. Çünkü bu pazaryerlerinde potansiyel müşterilere ulaşmak, marka bilinirliğini artırmak ve ürün/sipariş yönetimi klasik ihracata göre daha hızlı ve pratiktir.

E-ihracatın sunduğu imkanlar ile satış, personel, reklam ve pazarlama maliyetlerinin düşük olması da işletmelerin klasik ihracattan e-ihracata geçmesinde büyük bir etkendir.

E-İhracat Teşviklerinden ve Devlet Desteklerinden Nasıl Yararlanabilirim?

Ticari faaliyetlerini ulusal sınırların dışında yürüterek kazancını ve prestijini artırmak isteyen firmalar aynı zamanda ülke ekonomisi için de önemli değerlerdir. Bu bağlamda devletler ihracatçı firmalar için çeşitli ticari kolaylıklar sunar.

E-ihracat teşviklerinden faydalanmak isteyen firmaların öncelikli olan gereklilikleri şunlardır:

 • İngilizce web sitesinin olması
 • Bir ihracatçı birliğine üye olması
 • LTD ya da AŞ olması

Ticaret Bakanlığı ihracatı artırmak adına ihracat yapan firmalara çeşitli destekler sağlar. Ticaret Bakanlığının sağlamış olduğu başlıca destekler şunlardır;

 • Potansiyel müşterilerinizi bulmak ve rakiplerinizi tanımak için yurt içi, yurt dışı ve sanal fuar desteği
 • Yurt dışında marka bilinirliğini artırmaya yönelik Turquality ve marka destek programları
 • Ürünlerin tasarımı, gelişimi ve kapasitesini artırmaya yönelik destekler
 • Sektörünüzle alakalı özel konularda eğitim ve danışmanlık almanızı sağlayan Üretim Geliştirme desteği
 • Eximbank ile ihracatçıya uygun kredi desteği
 • Marka tescil desteği
 • Yurt dışında satışı planlanan ürünün reklam ve tanıtım harcamaları
 • Yurt dışında ofis, mağaza veya depo kiralarının karşılanması
 • Belge, ruhsat, analiz ve raporlama, iş seyahati, makine veya yazılım giderlerinin desteklenmesi

Daha detaylı bilgi için Ticaret Bakanlığının resmî sitesi olan Kolay Destek adresini ziyaret edebilirsiniz.

Globizi ile E-İhracat Çözümleri

Globizi, ihracat yapmak isteyen her ölçekteki firmaya uçtan uca e-ihracat hizmeti veren bir teknoloji firmasıdır. Benzersiz iş modeli ve e-ihracat platformları yönetimi konusunda tecrübeli ekibiyle firmaların hızlı ve efektif şekilde yeni pazarlara açılmasını, e-ihracata başlanmasını sağlar.

Globizi ile gerçekleştirilecek iş ortaklığının KOBİ’lere sağlayacakları; e-ihracat ve yeni pazarlara giriş, baştan sona tüm sürecin kontrolü, yalnızca gerçekleşen ticaret üzerinden alınan komisyon bedeli, toplam maliyet tasarrufu, sıfır personel çalıştırma avantajı, isabetli pazarlama hedeflemesi ve alanında benzersiz ve uzman bir ekip ile çalışma fırsatı olarak özetlenebilir.

Firma profili oluşturulması, ürünlerin yerleştirilmesi, ürün görsellerinin hazırlanması, sipariş yönetimi gibi pek çok alanda operasyonu üstlenen Globizi, işletmelerin bu alanlarda zaman ve kaynak harcaması gerekmeden e-ihracata başlamasını mümkün kılar.

E-ihracat sürecinin en önemli adımlarından biri olan reklam ve pazarlama süreçleri Globizi ortaklığında dijital pazarlama araçları ve stratejileri kullanılarak profesyonel bir şekilde gerçekleştirilir. Pazaryeri içi optimizasyon ve reklam stratejileri ile ürünlerin ön plana çıkarılması aynı zamanda da satışlardaki etkileşim ve dönüşümün artırılması hedeflenir.

E-ihracata başlamak veya mevcut e-ihracat sürecinizi doğru yönetmek istiyorsanız Globizi’yle hemen iletişime geçin. Globizi’nin sunduğu e-ihracat çözümleri sayesinde işinizi hızla ve güvenle büyütün.

Ticaretin teknolojiyle harmanlandığı dönüşümler son yıllarda hızını artırarak devam ediyor. Geleneksel ticari faaliyetler artık yerini online alım-satım ortamlarına ve sanal pazarlara bırakırken, bu dönüşüm ulusal ticaretle sınırlı değil.